รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่มอบหมายไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทันเวลา
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบและติดตามผลตามโครงการส่งเสริมการขายและโปรแกรมเหมาจ่ายต่างๆติดตามงานที่ผู้ตรวจสอบเสนอแนะ นำเสนอรายงานสรุปผลการติดตาม ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • ตรวจสอบระบบคิดเงินผู้ป่วย ตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รับเข้า จ่ายออก ในระบบสินค้าคงคลัง
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรับ –จ่ายเงิน
 • ตรวจสอบการเบิกใช้และกระทบยอดกับการขาย และตรวจสอบรายการเบิกใช้ที่ผิดปกตินำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในโครงการส่งเสริมการขาย
 • งานตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีทักษะในการประสานงานกับ หน่วยงานภายในและภายนอก
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ