คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 33 ปีขี้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร เอกบัญชี หรือ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในการทำบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์งบการเงินและเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี การใช้อุปกรร์สำนักงาน เข้าใจระบบบัญชีของกิจการเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารงาน และ การบริหารคน
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานรพ.หรือประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน นำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบระบบทรัพย์สินถาวรและรับของ
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ Payment Voucher
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินในระดับ SBU เพิ่อนำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณ
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบระบบงานทรัพย์สินถาวรและการบันทึกรายการบัญชี
 • พัฒนาทีมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะ ในทุกๆ ด้าน
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานของทีมรับสินค้า, ทะเบียนคุมสินค้า เพื่อการรับและบันทึกบัญชีเข้าระบบ อย่างถูกต้อง

 

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

เงินเดือน

เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์

เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)

ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ