รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการดำเนินการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน/ระบบงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาระบบบริการร่วมกับองค์กรวิชาชีพตามมาตรฐานระดับสากล
 • ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ และพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ภายใต้คุณภาพและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาองค์กรและค้นหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญและกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ
 • มีความรู้และมีทักษะด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร/หน่วยงานตามลักษณะของธุรกิจ
 • สามารถบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงขององค์กร/ระบบงาน/หน่วยงาน ได้
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลักษณะดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี
 • มีแนวความคิดด้านพัฒนาธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ