รายละเอียดงาน

 • ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและวางแผนงานฝ่ายสนับสนุนแพทย์
 • พัฒนารูปแบบการบริการงานฝ่ายสนับสนุนแพทย์ตามนโยบายบริษัท
 • ติดตามพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของฝ่ายสนับสนุนแพทย์
 • กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีของฝ่ายสนับสนุนแพทย์
 • ติดตามการดำเนินงานตามแผนงบประมาณพร้อมติดตามการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
 • มีประสบการณ์การบริหารจัดการและการดำเนินการด้านคุณภาพของงานทางฝ่ายสนับสนุนแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ นำเสนอการพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงความก้าวหน้า การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ