คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • อายุ  25  ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการประสานงานและการเจรจาที่ดี
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นต่องานบริหาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ

 รายละเอียดของงาน

 • จัดทำคู่มือการประเมินราคาหัตการ ประเมินราคา จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน และเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานภายในฝ่าย
 • ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล ผู้รับบริการ อธิบายรายการหัตถการต่าง ๆ ตลอดจน ราคาประเมินให้ทราบทุกฝ่าย
 • ประเมินราคาค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ให้กับผู้รับบริการ และติดตามผู้รับบริการที่ยังไม่ตัดสินใจ เพื่อประสานงานแจ้งแพทย์
 • สรุปรายงานเกี่ยวข้องกับ การประเมินราคารักษาพยาบาลประจำเดือน ติดตามเคสที่ประเมินราคา นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • แนะนำและประสานสิทธิประโยชน์ของผู้รับริการให้เป็นไปตามความต้องการ
 • แนะนำให้ข้อมูลความรู้กับเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย ในรายละเอียดการประเมนราคาแต่ละโรค
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวนที่รับ
2 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ