คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อาย 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ
 • สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน และมีความยืดหยุ่น มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Microsoft Office

 

รายละเอียดของงาน

 • อำนวยความสะดวก และต้อนรับผู้มารับบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้เกิดแก่ผู้มารับบริการอย่างเหนือความคาดหมายที่ตั้งไว้อย่างสูงสุดด้วยการบริการที่ป็นเลิศตามวิศัยทัศของโรงพยาบาล
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติด้วยการบริการที่เป็นเลิศ
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงพยาบาล อาทิเช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ บัตรสมาชิก อัตราค่ารักษาพยาบาล ตารางแพทย์ออกตรวจ
 • ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยใน / IPD เพื่อขอข้อมูลด้านบริการพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจภายใต้นโยบาย
 • รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะด้านการบริการมาปรับปรุง และพัฒนาในขั้นต่อไป
 • อำนวยความสะดวกทางด้านภาษาต่างประเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกลงทะเบียนผู้ป่วย ในการนำส่งผู้ป่วย ณ จุดบริการต่างๆ
 • สร้างสัมพันธ์ภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างลูกค้าทั้งภายใน และภายนอก
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่ฝ่าย และองค์กรวางไว้อย่างเคร่งครัด
 • ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้เสมอ หากเกิดความผิดปกติต้องประสานงานกับแผนกวิศวกรรมทันที
 • ประสานงานแผนกรักษาความปลอดภัยกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นในองค์กร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ