คุณสมบัติผู้สมัคร

 • พศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตใน สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม
 • องค์กรทำงานอาคารสูงและการบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เป็นผู้ค้าด้านข้างด้านขวา (PREs)
 • ถ้ามีธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • างแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกบริการ, แผนกไฟฟ้า, หัวหน้าแผนก, แผนกสุขาภิบาล, แผนกแผนก, แผนกซ่อมบำรุงให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
 • ประสานงานกับงานแจ้งหรือเพิ่มชิ้นงานเพื่อให้เกิดความ ทำความเข้าใจที่ตรงกันอย่างชัดเจนและสามารถแจ้งให้ช่างดำเนินการต่อได้อย่างถูกต้องป้องกันการกระทำผิดพลาดและไม่เกิดการกระทำ
 • จัดระเบียบการทำงานประจำปีคิดประมวลอัตรากำลังคนประจำปีของลำงาน
 • ดูแลการบริหาร งานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องและต้นทุนค่าใช้จ่ายและให้เกิดความเหมาะสมทั้งเรื่องคนเวลาและสถานที่
 • ดูแลและบำรุงรักษาแนวทางการรักษาตามระเบียบและนอกวิธีการรักษาพร้อมทั้งจัดทำรายงาน รักษาประจำเดือน / ปี
 • ควบคุมดูแลสถานที่รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักการ 5 ส. อยู่เสมอ
 • และดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้มีความสามารถปลอดภัยตลอดเวลา
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ