รายละเอียดงาน

 • จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 • สำรวจความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายในการทำงาน
 • ตรวจสอบเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • แนะนำฝึกสอนและอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาคารและสถานที่ภายใน รพ. แก่บุคลากรใน รพ.
 • สนับสนุนและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนอพยพหนีไฟ ประจำปี ฯลฯ
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ