คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง( เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 •  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี  การเงิน ระบบคลังสินค้า คอมพิวเตอร์
 • สามารถออกรายงานและนำเสนอรายงานได้
 • มีทักษะในการคิดคำนวณขั้นพื้นฐานละสามารถทำความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้องและรวมเร็ว
 • มีความสามารถในการสึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญาและสรุปเหตุผล
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

 

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำต้นทุน Package ส่งเสริมการขายเพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติขาย
 • การติดตามข้อมูลสถิติการใช้เครื่องมือแพทย์  เปรียบเทียบจุดคุ้มทุน
 • ติดตามสถิติการจัดเก็บรายได้ ตามรายการที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกองค์กร
 • ประสานงานการส่งข้อมูลตั้งเบิกและกำกับดูแลหรัสค่ารักษาที่ใช้ในการตั้งเบิกโครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ1   อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ