คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา   ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านแฟ้มทะเบียนประวัติและความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ On-line SSB จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในการจัดทำ  จัดเก็บ  ค้นหาแฟ้มเวชระเบียน
 • รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบแฟ้มให้กลับคืนเก็บเข้าแผนกตามกำหนดประจำวัน
 • ตรวจสอบจัดเรียงแฟ้ม งานค้นแฟ้มประจำวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ 1   อัตรา

เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ