คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

รายละเอียดของงาน

 • ส่งแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา และแฟ้มที่แพทย์เซ็นเอกสารต่างๆ
 • ดูแลรักษาแฟ้มเวชระเบียน และส่งให้ถูกตามผู้ใช้งานต้องการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ