คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่องมือพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างดี
 • สามารถประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Microsoft  Project
 • หากมีประสบการณ์ทำงานของสถานประกอบการพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษากระบวนการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร พร้อมประสานงานกับพนักงานในองค์กรเพื่อออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการขององค์กร
 • รวบรวม วิเคราะห์ และค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ และนำเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเชิงระบบสารสนเทศ
 • ประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ1  อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ