คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน

 • รับโทรศัพท์สายนอก / สายในของผู้รับบริการที่ติดต่อเข้ามา
 • ประสานงานระหว่างแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในกรณีให้ติดตาม
 • ให้ข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการโอนสายไปแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล
 • ประกาศเสียงตามสาย และประกาศ CODE กลางที่โรงพยาบาลกำหนด
 • สรุปรายงานประจำวัน, ตอบตารางแพทย์ออกตรวจ, รับจองแฟ้ม
 • ทำการต่อสายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับผู้รับบริการ รวมถึงแพทย์ และเจ้าหน้าที่
 • ทำการเทียบเวลาทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง
 • ตรวจสอบระบบสัญญาณโทรศัพท์สายใน และสายนอกให้พร้อมใช้
 • สรุป Billing ค่าใช้โทรศัพท์ส่งให้บัญชีทุกเดือน
 • สรุปรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ :  2   อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ