คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขี้นไป สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม หรือออกแบบระบบ และดูแลระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถการเขียนโปรแกรม และ/หรือ ดึงข้อมูลฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL
 • สามารถเขียนโปรแกรม Crystal Report, Net Framework, VB, C#, PHP, ASP, SQL
 • สามารถจัดทำ Flow Chart ทางด้านระบบงานทางคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถออกแบบ และวิเคราะห์ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Database SQL และพื้นฐานการออกแบบระบบงานและDatabase เบื้องต้น
 • สามารถจัดทำ Test Case และวางแผนควบคุมการทดสอบระบบได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ ตามตารางเวรที่กำหนด

รายละเอียดของงาน

 • วางแผน ควบคุม และดูแลบำรุงรักษา ให้คำแนะนำการใช้งานระบบทางคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาระบบงานทางคอมพิวเตอร์
 • เป็นสื่อกลางการติดต่อระหว่างโปรแกรมเมอร์กับผู้ใช้และผู้บริหารติดตามเทคโนโลยีใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • เป็นผู้ควบคุมและทดสอบระบบ รวมถึงการวางแผนเพื่อติดตั้งและปรับปรุงระบบงานใหม่
 •  ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
 • เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารรายละเอียดของระบบงานระหว่างโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ และผู้บริหาร
 • จัดทำสรุป หรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
 •  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2.  เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 •  ชุดพนักงาน
 •  สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ