คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   สาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้าน Html, CSS  หรือ Bootstrap, JavaScript หรือ jQuery
 • สามารถใช้ Database ได้ทั้ง MySQL , sqlsrv (SQL Server)
 • มีความรู้ด้าน web API
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีทักษะ PHP, Laravel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาเว็บตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
 • พัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย / แผนกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทางระบบงานทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ