การตรวจและรักษา ‘ช็อกโกแลตซีสต์’ (Chocolate Cyst)

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_ATCHARA_CHEYPRASERT-01
พญ. อัจฉรา เชยประเสริฐ
สูติแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์