ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไต ‘เพิ่มสูง’ ขึ้นทุกปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 17.6 โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต คือ ผู้ที่มีประวัติโรคไตในครอบครัว โรคเบาหวาน ทั้งนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง การรับประทานยาแก้ปวดเวลานาน โรคแพ้ภูมิตัวเอง รวมทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้าน และส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ซึ่งในส่วนผสมมีซอสปรุงรส ผงหมักและเกลือ จนเกิดเป็นปัญหาโรคแทรกซ้อนตามมา ซึ่งทำให้เสี่ยงเป็นโรคไตได้

 

7 อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเสี่ยง ‘ไตวายเรื้อรัง’

  • คิดอะไรไม่ค่อยออก
  • เบื่ออาหาร อ่อนแรง
  • ผิวแห้ง คันตามผิวหนัง
  • ตัวซีด
  • เท้าและข้อเท้าบวม
  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน
  • มีอาการปวดบั้นเอวหรือบริเวณสีข้าง (ไม่ต่ำกว่าเอวหรือไม่อยู่กลางหลัง)

บริการและการรักษา

ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต อย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ผ่านการอบมวุฒิบัตรจากสมาคมโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รวมไปถึงมีการทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม พร้อมให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ข้าราชการ และผู้ป่วยประกันสังคมที่เป้นโรคไตวายเรื้อรัง โดยผู้ที่มีสิทธิ ข้าราชการและประกันสังคมสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_NUTTAPON_ARPORNSUJARITKUN-01
ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลไทยนครินทร์