เมื่อ ‘น้ำมะพร้าวอ่อน’ กลายเป็นประเด็นน่าสนใจ เกิดคำพูดบอกต่อกันว่า น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ ทำให้คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง หันมาบริโภคกันมากขึ้นในเวลาตลอดมา แต่น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยได้จริงไหม นพ.พิเชฐ ผนึกทอง แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ คลินิกสราญรมย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงดังนี้

น้ำมะพร้าวอ่อน มีฮอร์โมนหญิงมากกว่าชาย

น้ำมะพร้าวอ่อน มีฮอร์โมนประเภท ‘Phytohormone’ คือ ฮอร์โมนที่มาจากพืช ผลการวิจัยพบว่าฮอร์โมนพืชจากน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมักส่งผลต่อการต้านฮอร์โมนเพศชาย แต่ก็ยังพบฮอร์โมนเพศชายจากน้ำมะพร้าวอ่อนในปริมาณไม่มากนัก ฮอร์โมนพืชมีความแปลกตรงที่การตอบสนองของร่างกายในแต่ละคนต่อฮอร์โมนแตกต่างกัน ทำให้ผลของการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนในแต่ละคนก็ต่างกันไปด้วย

เบาหวาน-ความดัน มีผลทำน้องชายไม่แข็งตัว

ความต้องการทางเพศของแต่ละคนมีปัจจัยหลากหลาย แต่ส่วนหนึ่งที่มีผลคือฮอร์โมนเพศชาย การที่ผู้ชายจะปึ๋งปั๋งได้ สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง และการป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางเมตาโบลิก (Metabolic Syndrome) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ส่งผลอย่างมากต่อการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

 

ดังนั้นการจะบริโภคน้ำมะพร้าวอ่อนเพื่อเสริมสรรถภาพทางเพศนั้นต้องระวังอย่างมากในคนที่มีโรคเบาหวาน ไต และหัวใจ เนื่องจากในน้ำมะพร้าวอ่อนนั้นประกอบไปด้วยน้ำตาล สารโพแทสเซียม ซึ่งการบริโภคในปริมาณมากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าจะได้ประโยชน์

 

 

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_PHICHET_PANUGTHONG-01
นพ. พิเชฐ ผนึกทอง
แพทยเวชศาสตร์ทางเพศ  โรงพยาบาลไทยนครินทร์