Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A


นักรังสีเทคนิค


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค
 • ผ่านการฝึกงานรังสีวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมงในโรงพยาบาลตามหลักสูตร
 • มีพิ้นฐานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคเบื้องต้น
 • มีพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยในงานรังสี เช่น การวัดสัญญาณชีพ การป้องกันการติดเชิ้อ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังการตรวจทางรังสี การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจทางรังสี ระหว่าง และหลัง เทคนิคการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ

รายละเอียดของงาน
 • บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ และเตรียมเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการ
 • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • จัดท่าภาพถ่ายเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีมีคุณภาพ
 • จัดทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับ Basic จนถึง Advanced เช่น Brain, Abdomen, Chest, CTA, 3D
 • ถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน และถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ขึ้นถ่ายเอกซเรย์ PORTABLE
 • เข้าร่วมตรวจพิเศษกับรังสีแพทย์ และดำเนินการตรวจด้วยความเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย ประทับใจผู้รับบริการ
 • ตรวจสอบประกันคุณภาพทางรังสีในระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์
 • ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องเอกซเรย์เพื่อรองรับบริการผู้รับบริการก่อนใช้งานประจำวัน
 • วางแผนนัดหมาย ประสานงาน และเข้าร่วมตรวจหัตถการพิเศษทางด้านรังสีร่วมรักษา
 • ทำ QC ของเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องพร้อมแจ้งอาการผิดปกติบันทึกลงในสมุด incident logbook
 • ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
5 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน