Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ผู้จัดการฝ่ายนิติการ (Legal Manager)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 50 - 55 ปี เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/เนติบัณฑิตย์
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • มีความชำนาญในการว่าความ คดีแพ่ง อาญา แรงงาน และกฏหมายผู้บริโภคฯ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน และบังคับบัญชาบุคลากร
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของแผนกกฎหมาย นิติกร ตลอดจนการติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ที่มีปัญหา
 • จัดทำ/ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลด้านกฎหมาย
 • ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการงานด้านคดีความต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจการเป็นทนายความในการยื่นฟ้อง การว่าต่าง แก้ต่าง ไม่ว่าในฐานะโจทก์หรือจำเลย
 • ทำหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม เพื่อระงับข้อพิพาทในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงด้านคดีความ
 • ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการงานด้านจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทฯ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน