Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่ซักรีด


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยม 3 ขึ้นไป
 • มีความอดทนในเรื่องของความร้อน และเสียงดังของเครื่องจักร 

รายละเอียดของงาน
 • คัดแยกผ้า ตามประเภทของผ้า
 • ซักผ้า และดูแลเครื่องซักผ้าให้พร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียม ตรวจสอบน้ำยาเคมี หัวจ่ายเคมี ให้มีความพร้อมก่อนซัก
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
2 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน