Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ผู้ตรวจการพยาบาล


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการปฏิบัติการพยาบาล 7 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดของงาน
 • ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล นอกเวลาทำการ
 • รายงานปัญหาวิกฤตตรงต่อผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลา เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาที่เกินกำลังความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว
 • รับฟังประเด็นร้องเรียนทั้งจากผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ พร้อมทั้งประเมินปัญหาเฉพาะหน้า และบันทึกข้อมูลส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 • รับแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติการณ์ (Incident) โดยให้คำปรึกษาต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และติดตาม Incident Report ให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน