สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ยังน่าเป็นห่วง จะป้องกันหรือดูแลตัวเองอย่างไร

พญ.อรวลี ดิษยะกมล แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีข้อมูลพร้อมคำแนะนำมาฝากค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_ONWALEE_DHISSAYAKAMOL-01
พญ. อรวลี ดิษยะกมล
แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์