‘ไข้เลือดออก’ โรคระบาดในช่วงหน้าฝน ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากถูกยุงลายกัดแล้วมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว หรือมีคลื่นไส้อาเจียน คุณอาจเสี่ยงเป็นไข้เลือดออก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นไข้เลือดออก?

พญ.อรวลี ดิษยะกมล แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ นำวิธีการสังเกต การรักษา และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก มาแนะนำค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_ONWALEE_DHISSAYAKAMOL-01
พญ. อรวลี ดิษยะกมล
แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์