ปวดท้องเรื้อรัง อาการแฝงติด ‘เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร’ (Helicobacter Pylori) เป็นแบคทีเรียตัวเดียวที่สามารถมีชีวิตรอดในกระเพาะได้ เพราะปกติในกระเพาะของมนุษย์มีภาวะเป็นกรดที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ทุกตัว ยกเว้นแบคทีเรียนี้ จึงทำให้เกิดอาการอักเสบ แผลในกระเพาะอาหารได้ และสามารถก่อมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะอาหารในอนาคตได้

 

การปวดท้องสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้ายิ่งเป็นเรื้อรังควรได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง เพื่อที่จะนำไปสู่การหายขาด การกินยาให้สั้นลง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย พญ. ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์ มีคำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง ปวดท้องแบบไหน ควรพบแพทย์เพื่อส่องกล้องทางเดินอาหาร

 

 

ผู้ที่เขียนบทความ

DR._PRAPIMPHAN_AUMPANSUB-01
พญ. ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์
แพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์