Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. พุทธิชัย เเดงสวัสดิ์
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.40835
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  • พ.บ.,  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

  • ว.ว., วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ประสบการณ์

  • โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  2553-2554
  • โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  2554-2555
  • โรงพยาบาลอนันทมหิดล   2555-2557
  • เรียนแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ (3 ปี)  2557-2560
  • เรียนจบวุฒิบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  2560

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.08:00-16:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี