LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.-