LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
  • กุมารแพทย์ สาขาประสาทวิทยา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมกุมารแพทย์ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-13:00 น.