LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์ด้านกระจกตา รพส.นครปฐม
  • จักษุแพทย์ด้านกระจกตาและทางแก้ไขสายตาผิดปกติ รพ.เอกชน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
16.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.00