LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ตั้งแต่พศ.2536-2557)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-15:00-17:00 น.-----