LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลสมุทรปราการพศ.2557-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----09:00-12:00 น.--