LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา พศ.2552-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-20:00 น.-----