LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร กุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
10:00-20:00 น.10:00-20:00 น.10:00-20:00 น.10:00-20:00 น.10:00-20:00 น.-14:00-20:00 น.