LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหัวเฉียว
  • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อเมริกันบอร์ดผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  • อเมริกันบอร์ดผู้เชี่ยวชาญทางการตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาท (EMG)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็ม

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • American Medical Association

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-16:30-19:30 น.---09:00-12:00 น.-