Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล

แพทย์ที่ปรึกษา หู คอ จมูก โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.24159

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อนุมัติบัตรโสต ศอ นาสิก และหู คอ จมูกเด็ก

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)ปี2547-ปัจจุบัน

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - -

17:30 - 19:30

-

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่