LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-12:00 น. เสาร์ที่ 1,3