LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลยันฮีศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์
  • โรงพยาบาลพญาไท2ศูนย์ความงาม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขา ตจวิทยา
  • ประกาศนียบัตร สาขา Dermatologic surgery
  • ประกาศนียบัตร สาขา General Dermatology and cutaneous Surgery
  • ประกาศนียบัตร สาขา Cosmetic Dermatology
  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตจวิทยา ปี 2543-2547

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---13:00-16:00 น.13:00-16:00 น.09:00-16:00 น.-