LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หัวหน้าแผนกจักษุโสตศอนาสิก โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • สาขาศัลยกรรมความงาม

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:00-12:00 น.17:00-19:30 น.--17:00-19:30 น.--