LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--17:00-19:30 น.08:30-12:00 น.--08:30-12:00 น.