LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
  • ศัลยศาสตร์ข้อสะโพก มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-12:00 น.