LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ พศ.2558-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) พศ.2556-2558
  • ประกาศนียบัตร จอประสาทตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------16:00-19:00 น.