LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิศสิน
  • แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปิยเวท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รพ.เลิดสิน
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00 - 17:00------