LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
  • รองผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรนิติเวชศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
  • สมาคมนิติวิทยาศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------12:00-14:00 น.