สำหรับผู้ป่วยโรค ‘หัวใจ’ สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่? ควรออกกำลังอย่างไรให้เหมาะสม และได้ประโยชน์

พญ.อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_ANCHISA_WONGCHANAYUTH-01
พญ. อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ
แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์