#ป้องกันได้มากกว่า  ไวรัส ‘HPV’ เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีบางสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคอันตรายในอวัยวะต่างๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาเชื้อ HPV โดยตรง แต่เราสามารถป้องกันตัวเองได้ ด้วยการฉีด ‘วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์’ เพื่อสร้างเกราะป้องกันที่ครอบคลุมสายพันธุ์ของ HPV ได้มากกว่า

นพ.อุดม ลายธีระพงศ์ สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จะมาให้ความรู้และแนะนำการฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถฉีดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เพื่อการป้องกันที่ครอบคลุมกว่า

 

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_UDOM_LAITEERAPONG-01
นพ. อุดม ลายธีระพงศ์
สูติแพทย์ประจำ โรงพยาบาลไทยนครินทร์