สำหรับผู้หญิงที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช เช่น เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก เลือดออกวัยหมดประจำเดือน หรือมีบุตรยาก นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติภายใน ที่หากปล่อยไว้ อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้

นพ.อุดม ลายธีระพงศ์ สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติทางนรีเวชเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน ด้วยการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก Hysteroscopy เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติในโพรงมดลูกได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย ไร้แผล

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_UDOM_LAITEERAPONG-01
นพ. อุดม ลายธีระพงศ์
สูติแพทย์ประจำ โรงพยาบาลไทยนครินทร์