ไตใหม่…ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยไตวายในประเทศไทยและทั่วโลกมีจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จากข้อมูลรายงานโรคไตเรื้อรังที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ไทย ฉบับที่ 1 รายงานว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยมีประมาณ 50,000 คน

ซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือด การฟอกไตผ่านทางหน้าท้องก็ตาม แต่ไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตและชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไปได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดจำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางไปฟอกเลือดตามศูนย์ล้างไตที่ต่างๆ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะใช้เวลาฟอกไตประมาณ 4 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยที่ฟอกไตผ่านทางช่องท้องก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยตนเอง 2-3 ครั้งต่อวัน ทำให้สูญเสียเวลาและโอกาสในกิจกรรมอื่นที่สำคัญที่ผู้ป่วยปรารถนา ซึ่งการฟอกไตทั้งสองวิธีนี้ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมได้แก่ เรื่องข้อจำกัดในการรับประทานน้ำและอาหารอีกด้วย

สำหรับการพัฒนาทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายในยุคปัจจุบันที่มีข้อดีเหนือจากการฟอกไต คือ การปลูกถ่ายไต โดยการปลูกถ่ายไตประสบความสำเร็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 จากนั้นการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไตจึงแพร่หลายทั่วประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจนถึงปัจจุบันไปแล้วมากกว่า 8,000 ราย

ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์

อธิบายถึงเหตุผลที่ว่าทำไมแพทย์ทั่วโลกแนะนำให้ปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายหากผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามการปลูกถ่ายไตว่า “เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับภายหลังการปลูกถ่ายไต นอกเหนือจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยไม่จำเป็นต้องฟอกไตแล้ว สิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดภายหลังการปลูกถ่ายไต คือ ผู้ป่วยเสมือนได้รับอายุเพิ่มขึ้นโดยมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพียงอย่างเดียว”

“เหตุผลที่กล่าวมานี้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยทั่วโลกและสำหรับประเทศไทยก็มีข้อมูลรายงานในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุขไปในทางเดียวกันว่า

อัตราการอยู่รอดของชีวิตที่ 5 ปี
ภายหลังป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
จะมีอัตราการอยู่รอดประมาณร้อยละ 75
แต่สำหรับผู้ป่วยที่ใช้วิธีการบำบัดทดแทนไต
จะมีอัตราการอยู่รอด ประมาณร้อยละ 35
กล่าวง่ายๆ คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและ
มีชีวิตยืนยาวกว่านั่นเอง

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตในประเทศไทยปัจจุบันทำได้ด้วยการปลูกถ่ายจากผู้บริจาคไตที่เป็นญาติสายตรงหรือสามีภรรยา และปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายซึ่งตามกฎหมายคือผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจะมีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องด้านล่างด้านใดด้านหนึ่งใช้เวลาการผ่าตัดประมาณเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงและพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 2 สองสัปดาห์หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังการปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจำเป็นต้องรับประทานยากดภูมิเพื่อป้องกันการปฏิเสธไตตลอดชีวิต ซึ่งภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตกลับไปทำงานได้ตามปกติ มีการขับปัสสาวะเหมือนคนปกติ และมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต”

ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ทางเลือกใหม่ผู้ป่วยโรคซับซ้อน

“โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพฯ ด้านตะวันออก ซึ่งมีศักยภาพด้านการรักษาโรคซับซ้อนและมีผลลัพธ์การรักษาในระดับนานาชาติ โดยทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับประเทศ จึงมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษา จัดตั้ง ‘ศูนย์ปลูกถ่ายไต’ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโดยตรง ที่ศึกษาทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

เราพร้อมให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยไตวายที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ว่ามีศักยภาพพร้อมดูแลผู้ป่วยไตวายแบบองค์รวม ทั้งการฟอกไตและการปลูกถ่ายไต โดยอยู่ภายในเงื่อนไขของระเบียบสภากาชาดไทยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ

นอกจากนี้การปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลไทยนครินทร์ยังเป็นการปลูกถ่ายไตแบบ ‘Personalize Healthcare’ คือ ‘การแพทย์แบบเฉพาะบุคคล’ โดยทางทีมแพทย์จะให้คำแนะนำการปลูกถ่ายไตด้วยไตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสม ด้วยไตที่มาจากผู้บริจาคที่มีชีวิตหรือผู้บริจาคสมองตายให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวด้วยราคาที่สมเหตุผลที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้โดยมีคุณภาพผลลัพธ์ในระดับนานาชาติ”

 

ทีมแพทย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์
สามารถให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลแบบ
Personalize Healthcare ที่มีผลลัพธ์ในระดับนานาชาติ
ด้วย ‘ไตใหม่ ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ’

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_NUTTAPON_ARPORNSUJARITKUN-01
ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลไทยนครินทร์