Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนก หู คอ จมูก
 

             แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูกและปัญหาการได้

 
การบริการ
  • การผ่าตัดรักษาโรคเสียงแหบด้วยแสงเลเซอร์ การผ่าตัดเยื่อแก้วหู การผ่าตัดก้อนที่คอและไทรอยด์ ผ่าตัดต่อมทอนซิล และต่อมอดีนอยด์
  • การผ่าตัดแก้ไขเฉพาะใบหน้า เช่น เสริมจมูก เจาะหู 
  • การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาแผ่นกันจมูกคด ไซนัสอักเสบ โรคภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี
  • การส่องกล้องทั้งโพรงจมูกด้านหลัง (Rigid) และกล่องเสียงอย่างละเอียด (Flexible scope) 
  • เครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometry)
  • การตรวจและประเมินภาวการณ์หยุดการหายจขณะนอนหลับ (Obstructer sleep ) และภาวการณ์นอนกรนด้วย Sleep lab รวมทั้งแก้ปัยหาด้วยการผ่าตัด (Polysomnography) หรือใส่เครื่องช่วยหายใจ ฉญฤญ และยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือ
นักโสตสัมผัสวิทยา ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง
นักฝึกพูด ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด ด้วยการฝึกพูดในผู้ป่วยที่มี เสียงแหบ  พูดติดอ่าง เด็กเล็กที่พูดช้า พูดไม่ชัด และที่เป็นออทิสซึม (autism)
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 08.00 น. - 20.00 น. 

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

อินโฟกราฟิค