Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A


ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

Check Up Center

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ?

เพราะการตรวจสุขภาพเตือนให้เราทราบในสิ่งที่เราอาจไม่เคยสงสัยมาก่อน ดังนั้นแม้ไม่มีอาการเจ็บป่วย เราทุกคนจึงควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติ และเพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก  พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ตั้งใจอยากให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
บริการด้านการตรวจสุขภาพประกอบด้วย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการด้านการตรวจสุขภาพประกอบด้วย

 • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป  แบ่งตามช่วงอายุและเพศ
 • การตรวจสุขภาพประจำปีแบบหมู่คณะของพนักงานบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • การตรวจสุขภาพออกใบรับรองเเพทย์เพื่อประกอบการขอต่อหรือทำใบขับขี่
 • การตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับการมาตรวจสุขภาพ 

 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจสุขภาพ 
 • การตรวจสุขภาพบางประเภทอาจไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์  ซึ่งทางศูนย์ตรวจสุขภาพจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
 • ไม่ควรสวมสร้อยคอ กรณีมาตรวจด้วยการเอกซเรย์ปอด หรือการเดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อตรวจสมรรถภาพหัวใจเมื่อออกกำลังกาย
 • การให้ประวัติแพทย์ควรแจ้งแพทย์ว่าท่านรับประทานยาประเภทใดอยู่ หรือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอยู่หรือไม่
 • โดยปกติจะทราบผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์ภายในวันที่มาตรวจและผลการตรวจที่พิมพ์เป็นเล่มจะส่งทางไปรษณีย์หรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเองภายหลัง
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์
โทร 0 2340 6499 หรือ 0 2340 6488 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บอกเล่าความประทับใจ
 
บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี