การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Mammogram with Ultrasound เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างละเอียดตั้งแต่ขนาดเล็ก หากพบสิ่งผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก มีโอกาสรักษาหายได้

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR-PRAKASIT-CHIRAPPAPHA-01
นพ. ประกาศิต จิรัปปภา
อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์